پل های ارتباطی شما با رادیو وکالت            شماره تلفن 88705123-021          ایمیل: info@legalholding.ir

گرجستان

مهاجرت قانونی به گرجستان

مهاجرت قانونی به گرجستان

 

گرجستان از جمله کشورهایی است که در دو منطقه آسیا و اروپا واقع شده است و از جمله اهداف مقامات سیاسی گرجستان عضویت در اتحادیه اروپا می‌باشد که آرزویی غیر دسترس نیست زیرا گرجستان مرحله اول را طی کرده و عضو ناظر اتحادیه اروپا شده است ، عضو ناظر به این معنا است که با داشتن

ادامه مطلب
مهاجرت به گرجستان از طریق خرید ملک

مهاجرت به کشور گرجستان از طریق خرید ملک

 

گرجستان از جمله کشورهایی است که در هر دو قاره اروپا و آسیا قرار گرفته است، و از جمله اهداف مقامات سیاسی شهر تفلیس در پایتخت کشور گرجستان، عضویت در اتحادیه اروپا و ناتو می‌باشد ، که کشور گرجستان اکنون عضو ناظر در اتحادیه اروپا و ناتو می‌باشد و همکاری&z

ادامه مطلب
وکیل مهاجرت به گرجستان

وکیل مهاجرت به گرجستان

کشور گرجستان در چندین سال اخیر بسیار مورد استقبال ایرانیان برای یفر و مهاجرت قرار گرفته است، نزدیک بودن یکی از پوئن های بسیار مهم این کشور برای ایرانیان است، که به راحتی و در زمانی بسیار کم میتوانند رفت و آمد کنند، همچنین هزینه های پایین موجب شده است که این کشور را برای زندگی انت

ادامه مطلب
مهاجرت دائم به گرجستان

مهاجرت دائم به گرجستان

کشور گرجستان از جمله های کشورهای همسایه ایران است که بسیار هزینه‌های زندگی در این کشور پایین است و به علت نزدیکی به ایران بسیار مورد استقبال قرار گرفته است.داشتن زندگی آرام در این کشور از جمله پوئن  مثبت این کشور است.ما در این مقاله در خصوص مهاجرت دائم به گرجستان برای شما عز?

ادامه مطلب
اخذ شهروندی گرجستان

شرایط اخذ شهروندی گرجستان

 

کشور گرجستان از جمله کشورهایی است که در طی چندین سال گذشته بسیار مورد استقبال ایرانیان برای مهاجرت قرار گرفته است، بسیاری از افرادی که قصد به کشوری دیگر را دارندهدف اصلی آنان اخذ شهروندی و پاسپورت کشور مورد نظر می باشد که در ابتدا باید اقامت موقت گرفته، اقامت موقت را

ادامه مطلب
شرایط مهاجرت به گرجستان

شرایط مهاجرت به گرجستان

کشور گرجستان از جمله کشورهایی است که در طی چندین سال گذشته بسیار مورد استقبال ایرانیان برای مهاجرت قرار گرفته است، نزدیکی و همسایگی این کشور به ایران و هزینه های بسیار پایین زندگی و روش های آساناخذ اقامت اینکشور از جمله مزایایی است کهموجب تشویق و ترغیب ایرانیان برای مهاجرت به

ادامه مطلب
مهاجرت به گرجستان 2018

 مهاجرت به گرجستان 2018

گرجستان با عنوان کشوری در حال پیشرفت در منطقه قفقاز طی چند سال اخیر مورد توجه بسیاری از ایرانیان قرار گرفته است. هزینه های پایین و نزدیکی این کشور به این ایران از جمله موارد دیگر برای تمایل ایرانیان برای اخذ مهاجرت به این کشور می باشد. ما در این مقاله اطلاعاتی در خصوص مهاجرت به گ

ادامه مطلب
مهاجرت به گرجستان

مهاجرت به گرجستان

کشور گرجستان از جمله کشورهایی است که در طی چند سال گذشته بسیار مورد توجه ایرانیان برای مهاجرت قرار گرفته است. هزینه های پایین زندگی، نزدیک بودن و همسایه بودن این کشوراز جمله مزایایی است که بسیار مورد توجه توجه است. برای مهاجرت به گرجستان همچون سایر کشورها روش های مختلفی وجود دارد که ?

ادامه مطلب
اقامت گرجستان از طریق سرمایه گذاری

اقامت گرجستان از طریق سرمایه گذاری

 

کشور گرجستان از جمله کشورهای همسایه ای است که به دلیل نزدیکی و هزینه های پایین زندگی بسیار مورد استقبال ایرانیان برای اخذ مهاجرت و سرمایه گذاری قرار گرفته است. برای اخذ اقامت کشور گرجستان روش های مختلفی وجود دارد از جمله روش ها می توان به اقامت گرجستان از طری

ادامه مطلب
اقامت گرجستان از طریق کار

اقامت گرجستان از طریق کار

 

کشور گرجستان در طی چندین سال اخیر بسیار مورد تقاضا برای مهاجرت قرار گرفته است.از جمله روش هایی که برای اخذ اقامت یک کشور خارجی وجود دارد و بسیاری از متقاضیان تمایل به این روش دارند اقامت از طریق کار می باشد، زیرا هزینه های زیادی صرف نمی شود و همچنین متقاضی را از بدو ورو

ادامه مطلب