کار در ایتالیا

کار در ایتالیا

ایتالیا از جمله کشورهایی با فرهنگ و تاریخی غنی می‌باشد. این کشور قسمت غربی قاره اروپا قرار گرفته است. که یکی از قدیمی‌ترین فرهنگ های اروپا را داشته است با توجه به فرهنگ نزدیکی که به ایرانیان دارد و از طرفی در اروپای غربی قرار دارد یکی از گزینه هایی است که معمولا مد نظر مهاجران بوده است که قصد کار در اروپا را دارند.

شرایط و وضعیت کار در ایتالیا

طبق قوانین شهروندی و مهاجرت به ایتالیا، اشخاصی که به کار در این کشور مشغول هستند چه ساکن ایتالیا باشند و نباشند، چه عضو کشورهای عضو اتحادیه اروپا باشند و نباشند، از حقوق یکسان کاری در این کشور بهره‌مند می‌شوند. مجوز کار در ایتالیا این امکان را به افراد خارجی که به دنبال کار هستند می‌دهد تا بتوانند به راحتی در این کشور قرار داد بسته و از مزایای عقد قرارداد استفاده نمایند. اقامت کاری در ایتالیا یک ساله می‌باشد و شخص متقاضی امکان تمدید هر ساله آن را با توجه به رعایت شرایط وجود دارد.

روش‌های اخذ ویزای کار ایتالیا

متقاضیان کار در ایتالیا در ابتدا مستلزم به کسب ویزای کاری این کشور می‌باشند. پس جهت فعالیت قانونی در این کشور و کسب اقامت ایتالیا نیاز به اخذ ویزای ایتالیا می‌باشد. لازم به ذکر است روش‌های اخذ ویزای کاری ایتالیا مانند سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌باشد. اشخاصی که قصد کار در ایتالیا را دارند می‌توانند با استفاده از روش‌های ذیل به این مهم دست یابند:

  • کار در ایتالیا از طریق اخذ دعوت‌نامه کاری
  • کار در ایتالیا از طریق تحصیل در دانشگاه‌های این کشور
  • کار در ایتالیا از طریق اخد ویزای جست و جوی کاری

 

کار در ایتالیا

 

کار در ایتالیا از طریق اخذ دعوت‌نامه کاری

از جمله راه‌های دریافت ویزای کاری ایتالیا اخذ دعوت‌نامه از طرف یک کارفرمای ایتالیایی می‌باشد. شرایط دریافت دعوت‌نامه از جانب کارفرمای ایتالیایی بدین صورت است که کارفرمای موردنظر برای یافتن نیروی مورد نظر خود موظف است که به مدت سه ماه در کشور ایتالیا آگهی استخدام تبلیغ کند. در این مدت اگر شهروند ایتالیایی به عنوان متقاضی مورد نظر پیدا شد و شرایط لازم جهت استخدام را دارا بود، کارفرمای ایتالیایی موظف به استخدام ایشان می‌باشد. در غیر این صورت و در صورت عدم یافتن شخصی در این کشور، کارفرما مستلزم تبلیغ آگهی استخدام به مدت سه ماه در اتحادیه اروپا می‌باشد. اگر در این مرحله شخصی خواستار فرصت شغلی مورد نظر نبود، کارفرما می‌تواند اقدام به ارسال دعوت‌نامه کاری به شما نماید. در این صورت لازم است پس از کسب دعوت‌نامه کاری به این کشور سفر کرده و نسبت به دریافت ویزای کاری و انجام فرایند آن، اقدام نمایید. پس از انجام تمام مراحل فوق، شما قادر به کار در ایتالیا می‌باشید.

کار در ایتالیا از طریق تحصیل در دانشگاه‌های این کشور

از جمله راه‌های دیگر اخذ ویزای کاری ایتالیا، اقدام به انجام این کار از طریق تحصیل در ایتالیا می‌باشد. دانشجویانی که به تحصیل در دانشگاه‌های این کشور مشغول می‌باشند این امکان را داراند تا پس از فارغ التحصیلی اقدام به کار در ایتالیا نمایند. ایشان می‌توانند از طریق ارتباط با کارفرمایان ایتالیایی از ایشان تقاضای انتشار فرصت شغلی مورد نظر را کرده و به واسطه آن آگهی شغلی، توسط همان کارفرما استخدام شوند. بدین شکل دانشجویان موفق به کسب ویزای کاری ایتالیا و کار در ایتالیا می‌شوند.

کار در ایتالیا از طریق اخد ویزای جست و جوی کاری

از جمله روش‌های دیگری اخذ ویزای کاری و کار در ایتالیا، اقدام از طریق دریافت ویزای جست و جوی کاری می‌باشد. ویزای جست و جوی کار در ایتالیا این اجازه را متقاضی می‌دهد تا به مدت شش ماه در این کشور اقامت داشته و فرصت کافی به منظور یافتن شغل مورد نظر خود را داشته باشند. در صورتیکه ایشان موفق به یافتن شغل در ایتالیا شوند، این کشور به ایشان ویزای کاری و اجازه کار در ایتالیا را اعطا می‌کند.

در پایان ذکر این نکته حائز اهمیت است که از طریق هر روشی که اقدام به اخذ ویزای کاری ایتالیا نمایید و موفق به زندگی در این کشور به مدت 5 سال متوالی شوید و همچنین شرایطی که این کشور برای حضور شما در نظر می‌گیرد را رعایت کنید، به کسب اقامت ایتالیا دست می‌یابید.

 

 

فرم ارسال نظر
اطلاعات تماس شما منتشر نخواهد شد و تنها برای پاسخگویی به شما دریافت میگردد