پل های ارتباطی شما با رادیو وکالت            شماره تلفن 88705123-021          ایمیل: info@legalholding.ir

ژاپن

اقامت ژاپن از طریق ازدواج

قوانین مهاجرتی کشور ژاپن چیست؟ اقامت ژاپن از طریق ازدواج چگونه صورت می گیرد؟ آیا اقامت ژاپن از طریق ازدواج منجر به اخذ تابعیت ژاپن می شود؟


در کنار مسیرهایی نظیر تحصیل در ژاپن یا سرمایه گذاری در ژاپن، ازدواج با یک تبعه ی ژاپن نیز می تواند موجب کسب اقامت ژاپ

ادامه مطلب
کار در ژاپن برای ایرانیان

کار در ژاپن برای ایرانیان
اقتصاد ژاپن به کدام سمت می رود؟
آیا امکان کار در ژاپن برای ایرانیان فراهم است؟
طرق اخذ ویزای کار در ژاپن برای ایرانیان چیست؟
شرایط اخذ ویزای کار در ژاپن برای ایرانیان چیست؟
خدمات هلدینگ حقوقی رادیو وکالت چیست؟

 


طرق مهاجرت به ژاپن هر ساله از ?

ادامه مطلب
مهاجرت کاری به ژاپن - مهاجرت به ژاپن برای کار

مهاجرت کاری به ژاپن مهاجرت به ژاپن برای کار
وضعیت اشتغال در ژاپن چگونه است؟
آیا امکان مهاجرت کاری به ژاپن برای ایرانیان فراهم است؟
طرق مهاجرت به ژاپن برای کار چیست؟
خدمات هلدینگ حقوقی رادیو وکالت چیست؟

 


مهاجرت به ژاپن، از طرق مختلفی صورت می گیرد؛ طرقی که هر ساله از سوی اداره

ادامه مطلب
شرایط مهاجرت به ژاپن

شرایط مهاجرت به ژاپن
آیا امکان مهاجرت ایرانیان به ژاپن وجود دارد؟
شرایط مهاجرت به ژاپن چیست؟
طرق مهاجرت به ژاپن کدام است؟
آیا امکان اخذ ویزای تحصیلی و کاری ژاپن نیز وجود دارد؟
خدمات هلدینگ حقوقی رادیو وکالت در خصوص مهاجرت به ژاپن چیست؟


مجمع ‌الجزایر ژاپن با 387000 کیلومتر مربع و

ادامه مطلب