پل های ارتباطی شما با رادیو وکالت            شماره تلفن: 88705123-021          ایمیل: info@legalholding.ir

پریسا شیرازی

پریسا شیرازی

عضو گروه حقوقی رادیو وکالت

•  دانش آموخته ي رشته حقوق وفارغ التحصيل دوره كارشناسي از دانشگاه آزاد
•  رتبه اول آزمون كارشناسي ارشد حقوق خصوصي در دانشگاه پيام نور
•  دانشجوي كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي در دانشگاه آزاد
•  عضوكانون وكلاي دادگستري مركز ـ استان تهران ، با ٧سال سابقه وكالت در كليه دعاوي، بويژه دعاوي حقوقي وخانوادگي
•  سابقه وكالت ومشاوره به موسسات حقوقي، بانكها وشركتها
•  داراي گواهينامه داوري در دوره مقدماتي وپيشرفته از مركز اتاق بازرگاني ايران
•  عضويت در دپارتمان دعاوي گروه حقوقي راديو وكالت از بدو تاسيس