ویزای کار بلژیک

ویزای کار بلژیک

کشور بلژیک از جمله قطب‌های صنعتی و اقتصادی اروپا می‌باشد. دو عامل ذکر شده در این کشور به تنهایی محرکی است برای آن دسته از اشخاصی که فصد مهاجرت به بلژیک از طریق کار در این کشور را دارند. اشخاصی که قصد کار در این کشور را دارند در ابتدای امر نیازمند دریافت ویزای کار بلژیک می‌باشند. در مقاله پیش‌رو به بررسی انواع ویزای کار بلژیک و شرایط اخذ آن خواهیم پرداخت تا خوانندگان اطلاعات دقیقی در این زمینه کسب نمایند.

شرایط اقتصادی بلژیک

کشور بلژیک علاوه بر اقتصادی پویا، از ثبات سیاسی نیز برخوردار می‌باشد. از جمله نکاتی که بسیار حائز اهمیت می‌باشد و متقاضیان ویزای کار بلژیک لازم به آن توجه ویژه نمایند، سیستم مالیاتی کشور بلژیک می‌باشد. بر اساس قوانین مالیاتی این کشور، سرمایه‌گذاران و صاحبان شرکت‌ها شامل معافیت‌های خاص می‌شوند.

همچنین اشخاصی که به کاریابی در بلژیک می‌پردازند درصورتیکه بتوانند در شهرهای صنعتی بلژیک مشغول به کار شوند، شامل حال مالیات‌هایی نسبتا کمتر در مقایسه با سایر اشخاص می‌شوند. با توجه به این موضوع اشخاصی که موفق به اخذ ویزای کار بلژیک می‌شوند و قصد پرداخت مالیات کمتری را دارند لازم است به شهرهایی که در زمینه صنعتی فعالیت بیشتری انجام می‌دهند، نگاه ویژه‌ای داشته باشند.

انواع ویزای کار بلژیک:

اشخاصی که قصد اخذ ویزای کار بلژیک را دارند، با توجه به شرایط خود و کارفرمای مربوطه لازم است اقدام به دریافت یکی از ویزاهای کاری این کشور نمایند. این نوع ویزاهای کاری عبارتند از:

ویزای کار بلژیک نوع A

ویزای کار بلژیک نوع B

ویزای کار بلژیک نوع C

که در ادامه مطلب به توضیح هر کدام می‌پردازیم.

ویزای کار بلژیک نوع A

ویزای کار بلژیک نوع A برای اشخاصی خارجی که در این کشور اقامت ندارند صادر می‌شود و مدت زمان آن به مدت یک سال است. متقاضیان کار در بلژیک باید توجه داشته باشند این نوع ویزای کار تنها برای شغل و کارفرمایی که در قرار داد ایشان مشخص می‌شود اعتبار خواهد داشت. اشخاصی که با دریافت ویزای کار بلژیک نوع A موفق به کار در این کشور می‌شوند در صورت نیاز قادرند تا ویزای خود را هر ساله تمدید نمایند.

شرایط اخذ ویزای کار بلژیک نوع A

اشخاصی که قصد دریافت این نوع ویزا جهت کار در بلژیک را دارند در ابتدا لازم است تا کارفرمایی را در این کشور یافته و از ایشان پیشنهاد کار دریافت نماید. در این نوع ویزای کار بلژیک مشخصا قید می‌شود که شخص متقاضی  تنها قادر به انجام کاری می‌باشد که توسط کارفرما مشخص شده و در عین حال امکان کار کردن برای کارفرمای دیگری را نخواهد داشت. چنانچه متقاضی قصد تغیر شغل و یا کارفرمای خود را داشته باشد، حتما باید درخواست جدیدی مبنی بر ویزای کار بلژیک نوع A را دهد.

شایان ذکر است خانواده متقاضیانی که اقدام به اخذ ویزای کار بلژیک نوع A می‌نمایند اجازه کار در بلژیک را دریافت خواهند کرد.

 

ویزای کار بلژیک

 

ویزای کار بلژیک نوع B

ویزای کار بلژیک نوع B شامل اشخاصی می‌شود که در این کشور اقامت دارند و به کار و زندگی مشغول می‌باشند. البته افرادی که پیشتر ویزای کار بلژیک نوع A را دریافت نموده و از آن طریق در این کشور به کار مشغول شده‌اند، می‌توانند ویزای کار بلژیک نوع B را نیز اخد نمایند.

شرایط و مزیت اخذ ویزای کار بلژیک نوع B

مزیتی که شامل حال متقاضیان اخذ ویزای کار بلژیک نوع B می‌شود، امکان کار در بلژیک به مدت زمان نامحدود برای کلیه کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی به صورت تمام وقت یا نیمه وقت است. به منظور اخذ ویزای کار بلژیک نوع B متقاضی باید به مدت 4 سال متوالی در کشور بلژیک از طریق ویزای کار بلژیک نوع  Aمشغول به کار بوده باشد.  

ویزای کار بلژیک نوع C

این نوع ویزا برای آن دسته از افرادی که در حال حاضر در بلژیک به صورت موقت اقامت دارند مانند دانشجویان، صادر می‌شود. مدت زمان اعتبار ویزای کار بلژیک نوع C نهایتا یک ساله خواهد بود و بر طبق این نوع ویزا شخص متقاضی قادر است تا بدون محدودیت خاصی برای کلیه کارفرمایان باژیکی به صورت تمام وقت یا پاره وقت کار کند.

 

فرم ارسال نظر
اطلاعات تماس شما منتشر نخواهد شد و تنها برای پاسخگویی به شما دریافت میگردد