مهاجرت به اوکراین از طریق سرمایه گذاری

مهاجرت به اوکراین از طریق سرمایه گذاری

با توجه به اینکه تکنولوژی هر روز رو به رشد است و حرکت به سمت دهکده جهانی شدن می باشد، مهاجرت به اوکراین از طریق سرمایه گذاری را در زمره ایجاد شغل های جذاب و با در نظر گرفتن ریسک بسیار پایین می توان سرمایه گذاری کرد. برای مهاجرت به اوکراین از طریق سرمایه گذاری متقاضیان از شرایط بسیار مناسبی برخوردار می باشند که در این مقاله قصد ما آشنا کردن شما با شرایط مهاجرت به اوکراین از طریق سرمایه گذاری است. در آغاز این نکته را مد نظر داشته باشید برای مهاجرت به اوکراین از طریق سرمایه گذاری متقاضی باید صلاحیت داشته باشد و برای دریافت صلاحیت لازم مدارکی نیازمند است که این نکته نیز قابل ذکر است که مهاجرت به اوکراین از طریق سرمایه گذاری متقاضی باید صلاحیت داشته باشد و برای دریافت صلاحیت لازم مدارکی نیازمند است که این نکته نیز قابل ذکراست که مهاجرت به اوکراین از طریق سرمایه گذاری شانس متقاضی نسبت به سایر کشورها بیشتر است ، بنابراین اگر شما قصد مهاجرت به اوکراین از طریق سرمایه گذاری را دارید لازم است از قوانین سرمایه گذاری در این کشور مطلع شوید. همچنین شما عزیزان می توانید از کارشناسان ما در موسسه حقوقیرادیو وکالت در خصوص مهاجرت به اوکراین از طریق سرمایه گذاری مشاوره اخذ نمایید و به صورت رایگان اطلاعات کسب کنید.

مهاجرت به اوکراین از طریق سرمایه گذاری

 

سرمایه گذاری در اوکراین

برای هر سرمایه گذاری و یا ثبت شرکت متقاضی باید این نکته را مد نظر داشته باشد تا اقامت دائم و تابعیت کشور اوکراین را اخذ نمایید. برای سرمایه گذاری در کشور اوکراین با توجه به ماده 9 قانون این کشور در تابعیت کشور اوکراین یک شخص خارجی و یا یک شخص بدون تابعیت امکان دارد که تابعیت دائم اعطا شود و بنابراین قوانین اعطا تابعیت طبق موارد زیر است:

  • به رسمیت شناخته شدن و احترام به قانون اساسی کشورر اوکراین
  • سلب تابعیت قبلی متقاضی
  • دارای اقامت قانونی کشور اوکراین در طی 5 سال اخیر
  • اخذ مهاجرت
  • بلد بودن زبان اوکراینی تا حدی که برای برقراری ارتباطات کافی باشد.

در سرمایه گذاری در کشور اوکراین و ثبت شرکت متقاضی می تواند اقامت دائم و بعد از آن اخذ تابعیت این کشور را دریافت کند. برای این امر که متقاضی به این موقعیت دسترسی پیدا کند در آغاز نیاز دارد تا مقدمات اقامت را مهیا کند، ثبت شرکت در کشور اوکراین و ایجاد کسب و کار در کشور اوکراین یکی از روش های اقامت در اوکراین است، از این جهت شما با در نظر گرفتن قوانین این کشورو مشورت با وکلای موسسه حقوقی رلدیو وکالت خواهید توانست اقامت اوکراین را دریافت نمایید.

در آغاز کار متقاضی لازم است تا کد اقتصادی دریافت شود. مدت زمان کافی برای اخذ کد اقتصادی حدودا 10 تا 15 روز می باشد و مدارک مورد نیاز برای این فرایند ترجمه شناسنامه متقاضی، کد بازرگانی نام شرکت ، آدرس و وکالتنامه است، بع از این مرحله متقاضی نیازمند است تا بیزینس پلن ارائه دهد. برای ارائه طرح بیزینس پلن کار مورد نظر در کشور اوکراین باید آنالیز شود و در این زمینه امکان دارد لازم به مشوت با افراد متخصص این کارباشد در صورت نیاز می توانید با کارشناسان ما در موسسه رادیو وکالت تماس حاصل فرمایید.

فرم ارسال نظر
اطلاعات تماس شما منتشر نخواهد شد و تنها برای پاسخگویی به شما دریافت میگردد