مهاجرت به استرالیا از طریق خرید ملک

مهاجرت به کشور استرالیا از طریق خرید ملک


چگونه می توان از طریق خرید ملک اقامت دائم استرالیا را دریافت کرد؟
آیا با خرید ملک به تنهایی می توان اقامت دائم استرالیا را اخذ نمود؟
مهاجرت به استرالیا از طریق خرید ملک همانند سایر کشورها شرایط بخصوصی دارد،
متقاضی باید بر حسب مقدار سرمایه و داراییش و حداقل ارزش ملک اقدام به اخذ اقامت دائم استرالیا نماید.
به واقع خرید ملک به تنهایی منجر به اخذ اقامت دائم استرالیا نخواهد شد بلکه شخص به نوعی مهاجرت به استرالیا از طریق خرید ملک را به تنهایی انجام نمی دهد، در اصل این شیوه ویزای سرمایه گذاری استرالیا می باشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه سرمایه گذاری و خرید ملک می توانید با کارشناسان ما در بخش سرمایه گذاری در کشور استرالیا تماس حاصل نمایید.

مهاجرت به استرالیا از طریق خرید ملک
همانطور که در قسمت بالا ذکر کردیم، شرایط مهاجرت به استرالیا از طریق خرید ملک در واقع از راه های سرمایه گذاری در کشور استرالیا به حساب می آید.
متاسفانه با تبلیغاتی که در فضای مجازی بوجود می آید خواه عمدا و خواه سهوا این ذهنیت برای متقاضی ایجاد می شود که تنها با خرید ملک می تواند جهت اخذ اقامت دائم استرالیا اقدام کند، در صورتی که خرید ملک می تواند بخشی از پروسه سرمایه گذاری باشد.


مهاجرت به استرالیا از طریق خرید ملک همان ویزای سرمایه گذاری می باشد که زیرگروه های بخصوصی را شامل می شود.
ویزای زیرگروه 188
ویزای زیرگروه 888
ویزای زیرگروه 132

پس در خصوص مهاجرت به استرالیا از طریق خرید ملک بدین صورت موضوع را پیش بردیم که در واقع متقاضی از طریق سرمایه گذاری قصد اقدام به اخذ اقامت دائم استرالیا را دارد.
هر ایالت شرایط بخصوصی را به منظور مهاجرت به استرالیا از طریق خرید ملک در نظر گرفته است.
شما بسته به نوع زیرگروه ویزای خود می توانید با پیش بردن شرایط خاص سرمایه گذاری، حداقل سرمایه ای را به کشور استرالیا انتقال دهید.


به عنوان مثال ایالت استرالیای غربی می گوید متقاضی می تواند یک قسم از سرمایه خود را که مثلا 60 درصد می باشد سرمایه گذاری کند و 40 درصد دیگر سرمایه خود را ملک خریداری نماید.
پس این چنین می توان شرایط مهاجرت به استرالیا از طریق خرید ملک را بطور خلاصه تعریف کرد.
بعد از انجام این پروسه متقاضی بسته به نوع ویزاها اجازه زندگی و اقامت را دارد.


اگر متقاضی از طریق ویزای 188 که اقامت موقت می باشد اقدام کرده باشد بعد از طی شدن مدت زمان 4 سال و رعایت شروط و قوانین سرمایه گذاری امکان درخواست اقامت دائم که ویزای 888 عنوان آن است را دارد. ویزای زیرگروه 888 مرحله دوم ویزای زیرگروه 188 می باشد.
در خصوص ویزای زیرگروه 132 نیز متقاضی از ابتدا جهت اخذ اقامت دائم استرالیا اقدام نموده است.


پس از دریافت اقامت دائم استرالیا، شخص می تواند برای خود و خانواده خود با توجه به شرایط در نظر گرفته شده از طرف دولت استرالیا درخواست کارت شهروندی استرالیا را بدهد تا بتواند به طور کامل از تمامی مزایای شهروندی استرالیا استفاده نماید.
امیدواریم توانسته باشیم بطور کل شرایط مهاجرت به استرالیا از طریق خرید ملک را شرح داده باشیم.

فرم ارسال نظر
اطلاعات تماس شما منتشر نخواهد شد و تنها برای پاسخگویی به شما دریافت میگردد