فرزند متولد شده از لقاح مصنوعی

لقاح مصنوعی برای نخستین بار برای حیوانات ازمایش شد.فرزند متولد شده از لقاح مصنوعی انسان در صورتی است که زوجه با وسایل مصنوعی و بدون رابطهجنسی با همسرشباردار شود.بعد از حاملگی با وضعیت نرمال و عادی زایمان نموده و یا با انتقال جنین به رحم زنی دیگر فرزند متولد شده از لقاح مصنوعی متولد می شود. پرسش هایی راجع به حقوق فرزند متولد شده از لقاح مصنوعی ممکن است برای همه ایجاد شود. مانند وضعیت ارث فرزند متولد شده از لقاح مصنوعی چگونه است؟ارث بری فرزند متولد شده از لقاح مصنوعی تابع چه مقرراتی است؟  احکام شرعی فرزند متولد شده از لقاح مصنوعی چیست؟ نسب فرزند متولد شده از لقاح مصنوعی چگونه تعیین می شود؟ آثار حقوقی تلقیح مصنوعی چگونه است ؟ در این مقاله به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد و وکلای متخصص و مجرب موسسه حقوقی رادیو وکالت آماده مشاوره و پاسخ گویی به سوالات شما عزیزان می باشند.

فرزند متولد شده از لقاح مصنوعی

 

نسب ناشی از لقاح مصنوعی

مخالفان لقاح مصنوعی این عقیده را دارند که تولد فرزند از طریق لقاح مصنوعی امری نا مشروع و حکم زنا را دارد. این دسته اعتقاد دارند که فرزند متولد شده از لقاح مصنوعی حرام زاده است. اما باید ذکر کرد که فرزند متولد شده از لقاح مصنوعی اگر با نطفه شرعی زوج متولد شود،به اتفاق نظر اکثر فقهای شیعه حلال زاده است. موافقان این نظریه بر این باورند که تولد فرزند از طریق لقاح مصنوعی، امکان فرزندار شدن به زوجین نابارور را می دهد.

وضعیت حقوقی فرزند متولد شده از لقاح مصنوعی با نطفه شوهر

اگر زوج توانایی ایجاد رابطه جنسی با زوجه خود را نداشته باشد و از طریق انتقال نطفه زوج به رحم زوجه، بارداری صورت گیرد این فرزند متولد شده از لقاح مصنوعی به زوج تعلق دارد و حلال زاده است. در این صورت پدر و مادر فرزند متولد شده از لقاح مصنوعی مشخص می باشد و مانند سایر فرزندان عادی نسب و ارث فرزند مشخص است. 

وضعیت حقوقی فرزند متولد شده از لقاح مصنوعی بدون نطفه شوهر

اگر نطفه مرد دیگری (به اصطلاح حقوقی اجنبی) بدون آگاهی زن وارد رحم او شود و سبب بارداری وی گردد، در این صورت فرزند متولد شده از لقاح مصنوعی حکم فرزند متولد شده به عنوان وطی به شبهه را  دارد و به ملحق به زن است ولی اگر زن از انتقال نطفه مرد دیگری غیر از همسرش به رحم خود آگاه باشد فرزند متولد شده در حکم ولد زنا و این امر زنا است. اما باید این نکته در نظر گرفته شود که ملحق نکردن فرزندان از این طریق به مادر خلاف اصل است. زیرا با تعریف زنا از لحاظ شرعی محقق نشده است. تنها در زنا طفل به مادر ملحق نمی شود اما در این صورت کودک به مادر ملحق نمی شود. در هر دو مورد طفل از لحاظ ارث و نسب به مردی که صاحب نطفه است ملحق می گردد. اما اگر شوهر از انتقال نطفه آگاه باشد فرزند متولد شده از لقاح مصنوعی را به عنوان فرزند خود می پذیرد و امکان این که نفی نسب شود خیلی بعید است اما بعد از مرگ پدر، ممکن است سایر ورثه فرزند را نفی نسب نمایند.

انتقال جنین

یکی از انواع لقاح مصنوعی، تولد فرزند از لقاح مصنوعی با انتقال جنین صورت می پذیرد. جنین در محیطی خارج از رحم زوجه ای که نا بارور است پرورش یافته و به رحم مادر انتقال داده می شود.

اجاره رحم

گاهی رحم زوجه توانایی نگهداری جنین را ندارد. در این حالت با عقد قراردادی اجاره رحم زن دیگری و تشکیل جنین از نطفه زوج و زوجه در رحم زن دیگر، رشد و تولد می یابد.فرزند متولد شده از لقاح مصنوعی نسبتی با نگهدارنده پیدا نمی کند.در حقوق ایران و فرانسه رابطه نسب، بر اساس رابطه ژنتیکی بررسی می شود.هیچ نسبی از طریق رحم اجاره ای انتقال داده نمی شود.

حضانت فرزند متولد شده از لقاح مصنوعی 

در این مقاله خلاصه ای از نکات در مورد تلقیح مصنوعی و آثار حقوقی آن شرح داده شد. همچنین شما عزیزان برای مشاوره در مورد مسائل حقوق خانواده ، طلاق، نفقه ، حضانت طفل ، اجرا مهریه و...با تعیین وقت قبلی می توانید به موسسه حقوقی رادیو وکالت مراجعه نمایید وکلا ما آماده مشاوره و قبول وکالت شما عزیزان می باشند.