پل های ارتباطی شما با رادیو وکالت            شماره تلفن 88705123-021          ایمیل: info@legalholding.ir

فرانسه

اعزام دانشجو به فرانسه

توضیحاتی در رابطه با اعزام دانشجو به فرانسه


پیرامون بحث اعزام دانشجو به فرانسه ابتدائاً بایستی در باب کشور فرانسه و شرایط اقلیمی و فرهنگی آن اطلاعاتی داشته باشیم. کشور فرانسه یکی از بزرگنرین کشور‌های اروپای غربی است و مساحت تقریبی آن، یک پنجم کل اتحادیه‌ی اروپا است. این ?

ادامه مطلب
اقامت فرانسه از طریق ازدواج

اقامت فرانسه از طریق ازدواج
چگونه می‌توان از طریق ازدواج، اقامت فرانسه را کسب نمود؟

 


یکی از بهترین راه‌های اخذ اقامت فرانسه، ازدواج است؛ از آن جهت که در مقایسه با سایر راه‌ها دردسرهای کمتری دارد و از طرفی دیگر با توجه به اتفاقات اخیر و به خصوص حوادث تروریستی، دولت فرانسه برخورد س?

ادامه مطلب