شرایط پناهندگی در اسپانیا

اگر هدف شما کسب اطلاعات راجع به شرایط پناهندگی در اسپانیا است اطلاعات کامل و مفیدی در این مقاله خواهید خواند و همچنین مراحل و شرایطی که در کشور اسپانیا برای پروسه پناهندگی باید طی شود را خواهید دانست.

اطلاعات راجع به شرایط پناهندگی در اسپانیا ،زمان رسیدگی به پرونده پناهجویان و همچنین عوامل موثر در پذیرش و یا عدم پذیرش پرونده پناهجو شما را آگاه می سازیم.

همچنین شما برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با موسسه حقوقی رادیو وکالت تماس بگیرید مشاورین ما آماده پاسخ گویی به شما عزیزان می باشند.

شرایط پناهندگی در اسپانیا

 

قانون پناهندگی در اسپانیا

قانون حمایت تکمیلی تنظیم و حق پناهندگی در اسپانیا سه نوع حمایت بین المللی را شامل می شود:

حمایت عادی از پناهجویان

حمایت تکمیلی از پناهجویان

حمایت ویژه از پناهجویان به دلایل بشردوستانه

مراحل تکمیلی تقاضای پناهندگی با توجه به اینکه درخواست حمایت بین المللی در داخل کشور اسپانیا و یا در مرزهای زمینی ،بنادر،فرودگاه اسپانیایی صورت گرفته باشد متفاوت است.

وزارت کشور درخواست پناهجو را بررسی می کند و طی سه تا 5 ماه باید تصمیم شود.

مدارک مورد درخواست از پناهجو کارت شناسایی ،خدمات ،اجتماعی ،مدارک تحصیلی ،مراقبت های بهداشتی است.

 

افرادی که از حمایت تکمیلی برخوردار نمیباشند :

1)اشخاصی که مرتکب جرم علیه صلح،جنایات جنگی،جنایات علیه بشریت یا جنایاتی که از نظر قوانین اسپانیا جدی باشد.

2)اشخاصی که جرائم ارتکابیشان مخالف با اصول و اهداف سازمان ملل باشد.

3)اشخاصی که وجودشان تهدید برای امنیت داخلی یا خارجی کشور اسپانیا به حساب بیاید.

در اسپانیا وزارت کشور مسئول امور پناهندگی به شمار می آید.

 

مراحل تقاضا در مرز

ازجمله موارد دیگر از شرایط پناهندگی در اسپانیا این است که اگر متقاضی نتواند خود را به داخل کشوز اسپانیا برساند می تواند درخواست خود را در مرز ثبت کند،وزارت کشور در عرض 4 روز راجع به درخواست او رسیدگی می کند،اگر درخواستش پذیرفته شود می تواند وارد خاک اسپانیا شده  و در کشور اقامت کند و اگر درخواستش رد شود امکان بررسی مجدد وجود دارد که ظرف 48 ساعت باید مجدد درخواست بررسی به وزارت کشور از سوی متقاضی اعلام شود.

 

 مراحل تقاضا در سفارتخانه ها و کنسولگری ها

یکی از شرایط پناهندگی در اسپانیا تقاضا در سفارتخانه ها و یا کنسول گری ها است به این صورت که پناهجو می تواند تقاضایش را در سفارتخانه یا کنسولگری اسپانیا ثبت کند تا شرایط برای انتقال متقاضی فراهم شود.

البته این قانون به علت کمبود قواعد به مرحله اجرا نرسیده است.

 

فرآیند مشمولیت از جمله شرایط پناهندگی در اسپانیا

زمانی که درخواست متقاضی در مرز یا در داخل کشور اسپانیا پذیرفته می شود توسط وزارت کشور بررسی می گردد .وزارت کشور ظرف 6 ماه نتیجه نهایی مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش را اعلام می دارد.

 

حقوق پناهندگان و ذینفعان حمایت تکمیلی

ازجمله مزایای شرایط پناهندگی در اسپانیا این ست که پناهجویان حمایت تکمیلی این حق را دارند که در خاک اسپانیا اقامت کنند. همچنین از حقوق زیر برخوردار باشند:

 

صدور مدارک شناسایی

ارائه خدمات اجتماعی برای پناهجویان

اجازه کار و اقامت قانونی

حق انتقال و جا به جایی

حق پیوستن به خانواده

دسترسی به اطلاعات راجع به حقوق حمایت بین المللی

بهره مندی از برنامه های یکپارچگی اجتماعی

بهره مندی از برنامه های بازگشت داوطلبانه3