سارا پورنیک دست

سارا پورنیک دست:

•  دانشجو کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی
•  عضو هیئت مدیره و مسئول حقوقی انجمن یاری کودکان در معرض خطر
•  عضویت در کارگروه حقوقی شبکه یاری
•  عضو موسسین و هیئت مدیره انجمن دانش پژوهان حقوق
•  عضو موسسین و شورای سردبیری اولین نشریه سیاسی مستقل دانشجویی دانشگاه ازاد اسلامی تهران واحد جنوب به نام بازتاب  
•  عضو موسسین و هیئت مدیره انجمن دانش پژوهان حقوق
•  عضو کانون وکلای دادگستری مرکز از سال ۱۳۸۸
•  عضویت هیات مدیره گروه حقوقی رادیو وکالت
•  همکاری و تحریر مقالات پیرامون حقوق زنان در نشریات مختلف من جمله روزنامه قانون
•  وكالت موفق در صدها پرونده با موضوعات دعاوي ملكي ، ورشكستگي ، کیفری و جنایی•  كارشناس حقوق قضايي
•  عضو كانون وكلاي مركز از سال ١٣٨٤
•  سالها فعاليت در خصوص امور و دعاوي شركتها و اشخاص حقوقي
•  عضويت در دپارتمان ثبت شركت ها و دعاوي گروه حقوقي راديو وكالت از بدو تاسيس