پل های ارتباطی شما با رادیو وکالت            شماره تلفن:88705123-021          ایمیل: info@legalholding.ir

رحمت الله سروش

رحمت الله سروش

عضو گروه حقوقی رادیو وکالت

•    کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
•    دارنده بالاترین مدرک دانشگاهی در رشته حقوق با گرایش تجارت بین الملل که تا کنون در دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است
•    دارای گواهینامه دوره آموزشی اصول حقوق تجارت بین الملل با درجه عالی
•    دارای گواهینامه دوره آموزشی سازمان جهانی تجارت سوییس
•    دارای گواهینامه دوره آموزشی تشخیص اراضی ملی از مستثنیات
•    عضوكانون وكلاي دادگستري مركز
•    سابقه وكالت ومشاوره به موسسات حقوقي، بانكها وشركتها
•    عضويت در دپارتمان دعاوي گروه حقوقي راديو وكالت از بدو تاسيس
•    مدیر دپارتمان دعاوی مالیاتی گروه حقوقی رادیو وکالت
•    حوزه  فعالیت: دعاوی حقوقی،تجاری، اقتصادی، مالیاتی