رحمت الله سروش

رحمت الله سروش:

• کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
• دارنده بالاترین مدرک دانشگاهی در رشته حقوق با گرایش تجارت بین الملل که تا کنون در دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است
• دارای گواهینامه دوره آموزشی اصول حقوق تجارت بین الملل با درجه عالی
• دارای گواهینامه دوره آموزشی سازمان جهانی تجارت سوییس
• دارای گواهینامه دوره آموزشی تشخیص اراضی ملی از مستثنیات
• عضوكانون وكلاي دادگستري مركز
• سابقه وكالت ومشاوره به موسسات حقوقي، بانكها وشركتها
• عضويت در دپارتمان دعاوي گروه حقوقي راديو وكالت از بدو تاسيس
• مدیر دپارتمان دعاوی مالیاتی گروه حقوقی رادیو وکالت
• حوزه فعالیت: دعاوی حقوقی،تجاری، اقتصادی، مالیاتی