راه اندازی کسب و کار در آلمان

با توجه به اقتصاد پیشرفته و با ثبات کشور آلمان بسیاری از افراد و مؤسسین سعی بر این دارند که نسبت به سرمایه گذاری و ایجاد کسب و کار در این کشور اقدام نمایند.

مؤسسه حقوقی رادیو وکالت در این مقاله اطلاعاتی در خصوص راه اندازی کسب و کار در آلمان ارائه می کند که راهنمای شما در این امر باشد.

راه اندازی کسب و کار در آلمان

 

سرمایه گذاری و راه اندازی کسب و کار در آلمان نیازمند رعایت شرایطی است که بدون توجه به آنها ممکن است خسارات مالی و زمانی را برای فرد ایجاد نماید.از جمله شرایط و نکاتی در آغاز کسب و کار لازم است رعایت شود عبارت اند از:

 • تجزیه و تحلیل بازار کار مورد نظر(بازار هدف) و تأمین کنندگان نیروی کار

در هر کشوری قبل از شروع به کسب و کار باید نسبت به بازار کار مورد نظر تحقیق کرد.در راه اندازی کسب و کار در آلمان نیز باید بازار هدف مورد نظر را بررسی نمود و برای این منظور از دو جهت بررسی صورت میگیرد:

 • بررسی بازار کسب و کار از بیرون: به این معنی که شرایط سیاسی،اجتماعی،تکنولوژی،اقتصادی و سیستم های حقوقی کشور آلمان را مورد بررسی قرار می دهد و پاسخگوی موارد زیر می شود:
 • موقعیت سیاسی آلمان چگونه است و هدف کاری مورد نظر چه جایگاهی در سیاست آن کشور دارد.
 • ورودی های اقتصادی کشور آلمان چه چیز هایی هستند و چه مقدار هدف کاری در اقتصاد آن کشور مؤثر است و چه مقدار اقتصاد مؤثر در هدف است.
 • وضعیت اجتماعی و فرهنگی کشور آلمان در بازار هدف چقدر حائز اهمیت است.
 • چه تکنولوژی می تواند چارچوب بازار کار مورد نظر را متحول کند.
 • در خصوص بازار کار مورد نظر چه قوانینی وجود دارد و به چه میزان این قوانین قابل انعطاف است.
 • از لحاظ زیست محیطی بازار کار هدف مورد نظر به چه میزان آسیب رسان یا نگران کننده است.

این موارد باید از طرف بازار ساز و سرمایه گذار بررسی گردد.اگر فردی قصد تجارت بین ایران و آلمان را داشته باشد باید مجموع این شرایط را هم در کشور ایران و هم در کشور آلمان مورد توجه قرار دهد.

 • تجزیه و تحلیل بازار کسب و کار از درون: در واقع نقاط ضعف و قوت،فرصت های شغلی مورد بررسی قرار میگیرد.قیمت، کیفیت، میزان عرضه و تقاضا ، رقبا و سرمایه گذاران هم صنف باید مورد تحلیل و بررسی قرار گیرند.
 • اخذ اقامت آلمان: علاوه بر موارد فوق برای راه اندازی کسب و کار در آلمان می توان از طریق اخذ اقامت آلمان اقدام نمود.

برای راه اندازی کسب و کار خود و مدیریت بر آن لزوماً باید اقامت آلمان راداشته باشید.توصیه می شود برای بهره وری و سود دهی بهتر کسب و کار پروسه اخذ اقامت آلمان را همزمان با مرحله تحقیق بازار هدف انجام دهید.از این جهت که اخذ اقامت یک بازه زمانی چندماهه لازم دارد و در این فاصله ممکن است شرایط اقتصادی به نحوی گردد که فرصت پلن کاری از بین رود.به عبارت دیگر می توان این دو پروسه ی اخذ اقامت و راه اندازی کسب و کار در آلمان را در راستای هم قرارداد که از هر مورد ، مورد دیگر را کسب نمود.

 • ثبت شرکت: ثبت شرکت کاملا مستقل و متفاوت از اخذ اقامت است.اخذ اقامت آلمان در ابتدا نیازمند ثبت شرکت نیست .به عبارت دیگر طبق قانون آلمان شرکت می تواند قبل از این که ثبت شود شروع به کار کند اما برای اخذ اقامت حتما باید به ثبت برسد.در خصوص ثبت شرکت هزینه راه اندازی شرکت،هزینه حسابداری و پیش نیاز های اتاق بازرگانی باید مورد بررسی فرار گیرد زیرا برای انتخاب مناسب زمان ثبت شرکت بسیار تعیین کننده و مؤثر است.

 

شما می توانید برای دریافت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در خصوص راه اندازی کسب و کار در آلمان با کارشناسان موسسه حقوقی رادیو وکالت از طریق شماره 02188705123 تماس حاصل فرمایید.