پل های ارتباطی شما با رادیو وکالت            شماره تلفن:88705123-021          ایمیل: info@legalholding.ir

حسن قربانی

حسن قربانی

عضو گروه حقوقی رادیو وکالت

•    دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در رشته حقوق قضایی در مقطع کارشناسی
•    سابقه امور بانکی در دایره حقوقی بانک
•    وکالت در دعاوی خانوادگی
•    عضويت در دپارتمان دعاوي گروه حقوقي راديو وكالت از بدو تاسيس