حسن قربانی

حسن قربانی:

عضو گروه حقوقی رادیو وکالت

•    دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در رشته حقوق قضایی در مقطع کارشناسی
•    سابقه امور بانکی در دایره حقوقی بانک
•    وکالت در دعاوی خانوادگی
•    عضويت در دپارتمان دعاوي گروه حقوقي راديو وكالت از بدو تاسيس