پل های ارتباطی شما با رادیو وکالت            شماره تلفن:88705123-021          ایمیل: info@legalholding.ir

بابک قاسمی

بابک قاسمی

عضو گروه حقوقی رادیو وکالت

•    وکیل پایه یک دادگستری
•    دانشجوی کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی
•    مشاور ارشد موسسه طرح نوین اندیشه استان قزوین
•    عضو هیات امنای انجمن کم توانان استان قزوین
•    وکیل افتخاری انجمن خیرییه کم توانان ذهنی قزوین
•    عضويت در دپارتمان دعاوي گروه حقوقي راديو وكالت از بدو تاسيس