پل های ارتباطی شما با رادیو وکالت            شماره تلفن:88705123-021          ایمیل: info@legalholding.ir

امید عسگری

امید عسگری

عضو گروه حقوقی رادیو وکالت

•    عضو هيات مديره گروه حقوقي راديو وكالت
•    مدیر برندینگ  هلدنیگ حقوقی رادیو وکالت
•    مشاور دپارتمان مهاجرت و مسئول بخش آی تی گروه
•    مسئول امور اجرایی
•    دانشجوی رشته  حقوق قضایی
•    مشاور در راه اندازی شرکت  بهسازان انرژی تجارت ایرانیان، گروه بانک تجارت