پل های ارتباطی شما با رادیو وکالت            شماره تلفن 88705123-021          ایمیل: info@legalholding.ir

ارمنستان

کاریابی در ارمنستان


مهاجرت کاری یکی از بهترین شیوه های مهاجرت محسوب می شود. از طریق اخذ ویزای کار، شخص می تواند ضمن اقامت و زندگی در ارمنستان، به اشتغال در آن کشور نیز بپردازد. این مطلوبیت آنگاه افزایش می یابد که بدانیم، کشور ارمنستان یکی از رو به رشد ترین اقتصادهای منطقه را داراست. این کشور از سابقه ی اقتصادی مطلوبی بر?

ادامه مطلب
کار در ارمنستان برای ایرانیان

وضعیت اقتصاد در ارمنستان چگونه است؟ آمار مربوط به شاخص های اقتصادی در ارمنستان چیست؟ آیا کار در ارمنستان برای ایرانیان مطلوب است؟ آیا کار در ارمنستان برای ایرانیان مستلزم داشتن ویزای کار است؟


جمهوری ارمنستان کشوری است در جنوب کشور گرجستان و شمال ا

ادامه مطلب