پل های ارتباطی شما با رادیو وکالت            شماره تلفن:88705123-021          ایمیل: info@legalholding.ir

احمد علیجانی

احمد علیجانی

عضو گروه حقوقی رادیو وکالت

•  كارشناس حقوق قضايي
•  عضو كانون وكلاي مركز از سال ١٣٨٤
•  سالها فعاليت در خصوص امور و دعاوي شركتها و اشخاص حقوقي
•  عضويت در دپارتمان ثبت شركت ها و دعاوي گروه حقوقي راديو وكالت از بدو تاسيس