پل های ارتباطی شما با رادیو وکالت            شماره تلفن 88705123-021          ایمیل: info@legalholding.ir

آمریکا

ادامه تحصیل درآمریکا

ادامه تحصیل درآمریکا

مهاجرت به کشور آمریکا از طریق تحصیل به دلیل قدمت دانشگاه های این کشور که از رنکینگ بالایی برخوردار هستند ، بسیار مورد توجه دانش جویان بین المللی می باشد. امکانات ویژه ای که دانشگاه های آمریکایی در اختیار دانشجو قرار می دهند موجب شده است که بسیاری از افراد ترغیب به ادامه تحصیل در آ?

ادامه مطلب
پناهندگی آمریکا

مفهوم پناهندگی چیست؟ طرق پناهندگی آمریکا کدام است؟ شرایط پناهندگی آمریکا چیست؟ مراجع مربوط در آمریکا برای موافقت با پناهندگی کدام است؟ تمدید مهلت های پناهندگی آمریکا چگونه ممکن است؟ تقاضای کار از سوی پناهندگان و وضعیت اقامت خانواده‌ی شخص پناهنده در آمریکا چگونه است؟ خدمات هلدینگ حقوقی رادیو وک?

ادامه مطلب
مهاجرت به آمریکا

توضیحاتی در رابطه با مهاجرت به آمریکا


کشور ایالات متحده‌ی آمریکا یکی از کشورهای شمالی قاره‌ی آمریکا است که از شرق با اقیانوس اطلس، از غرب با اقیانوس آرام، از شمال با کشور کانادا و از جنوب با کشور مکزیک همسایه است. پایتخت این کشور شهر واشنگتن دی‌سی است و این کشور از 50 ایا?

ادامه مطلب
تحصیل در آمریکا

تحصیل در کشور آمریکا

تحصیل در یک کشور خارجی مخصوصاً یک کشور قدرتمند از لحاظ اقتصادی، می‌تواند مورد تمایل بسیاری از داوطلبان ادامه‌ی تحصیل در خارج از کشور باشد. آشنایی با ضوابط تحصیل در آمریکا، بحث مهاجرت به آمریکا و یا اقامت آمریکا و حتی تابعیت آمریکا را نیز در پی دارد که در ا

ادامه مطلب
اقامت آمریکا

اقامت کشور آمریکا
بحث پیرامون اقامت آمریکا، مستلزم طرح مباحثی مجزا به نام "اقامت" و "اقامتگاه" و نیز "تابعیت" است. این مفاهیم از جمله ی مفاهیم قابل بحث در گرایش های حقوقی و از جمله گرایش حقوق بین الملل خصوصی است. اساساً در هر موردی که عناصر دو یا چند موجودیت بین المللی، با یکدیگر ا?

ادامه مطلب
اعزام دانشجو به آمریکا

توضیحاتی در رابطه با اعزام دانشجو به آمریکا

پیرامون بحث از اعزام دانشجو به آمریکا دانستن مقدمه‌ای در باب این کشور از منظر جغرافیایی، اقلیمی، تاریخی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بالاخره تحصیلی خالی از فایده نخواهد بود. پیش از این ذکر یک نکته ضروری است و آن اینکه در بحث از اعزام دان

ادامه مطلب