پل های ارتباطی شما با رادیو وکالت            شماره تلفن 88705123-021          ایمیل: info@legalholding.ir

سوئد

مهاجرت به سوئد از طریق ازدواج

طرق مهاجرت به سوئد چیست؟
آیا مهاجرت به سوئد از طریق ازدواج نیز ممکن است؟
برای ثبت درخواست مهاجرت به سوئد به کدام مرجع باید مراجعه نمود؟
مدارک لازم جهت ارائه برای مهاجرت به سوئد از طریق ازدواج چیست؟

هلدینگ حقوقی رادیو وکالت با بهره گیری از وکلا و حقوقدانان مجرب در خصوص مس

ادامه مطلب
اعزام دانشجو به سوئد

توضیحاتی در رابطه با اعزام دانشجو به سوئد


در مورد بحث پیرامون اعزام دانشجو به سوئد در بدو امر بایستی مقدمه‌ای در مورد این کشور گفته شود تا دیدگاه خوانندگان محترم و خصوصاً متقاضیان اعزام دانشجو به سوئد، در باب اوضاع جغرافیایی، فرهنگی و خصوصاً آموزشی این کشور آماده شود.
ک?

ادامه مطلب
اقامت سوئد از طریق ازدواج

اقامت سوئد از طریق ازدواج


جهت مهاجرت به کشور های اروپایی مانند سوئد چندین و چند مسیر وجود دارد. این مسیرها عبارتند از:
خاک و خون؛ ازدواج؛ پناهندگی؛ تولد؛ سرمایه گذاری؛ کار و تحصیل و ...


پس از سخت ‌تر شدن مهاجرت به کشور هایی مانند سوئد از طریق پناهندگی، اکنون روش ‌هایی مانند تحصیل و ازدو

ادامه مطلب