پل های ارتباطی شما با رادیو وکالت            شماره تلفن 88705123-021          ایمیل: info@legalholding.ir

اتریش

اعزام دانشجو به اتریش

شرایط اعزام دانشجو به اتریش


برای بحث پیرامون اعزام دانشجو به اتریش بدواً بایستی مقدمه‌ای در مورد کشور اتریش و ویژگی‌های آن و نیز نظام تحصیلی این کشور بیان داشت. کشور اتریش  در دامنه‌های رشته کوه‌های الپ واقع شده و دو سوم از این کشور را کوه‌های مزبور تشکیل می‌ده

ادامه مطلب